ZAPÍŠTE SVOJE DIEŤA TERAZ ...AKCIOVA CENA SKOLNEHO od 329,- EUR/Mesiac...SKOLNE PRE PREDSKOLAKOV...329,-Eur/mesiac NOVA TRIEDA...Jaslicky pre deti od 12 mesiacov do 2 rokov!!!Poslednych 2 volnych miest s nastupom Jul 2017...Zapis deti na sk.rok 2017/2018...do konca juna 2017...aktualne ...Tesime sa na Vas u nas...Fairyland team...Konatktujte nas na 0911/778385..)  

Denný program vo Fairyland

7:30 - 9:00 Príchod detí do škôlky, voľné kreatívne hry – puzzle, skladačky a lego, prezeranie knižiek (k dispozícii sú raňajky)
9:00 - 9:15 Ranná komunita v malých skupinách
9:15 - 9:30 Pohybová aktivita (ranný telocvik)
9:30 - 9:45 Hudobná výchova
  9:45 - 10:00 Desiata a občerstvenie
10:00 - 10:20 Výuková aktivita – činnosti spojené s týždennými témami v malých skupinách, práca s didaktickými pomôckami (učitelia zabezp.,aby deti napredovali vlastným tempom)
10:20 - 10:45 Pracovné a výtvarné činnosti
10:45 - 11:00 Dramatizácia - Denná rozprávka
11:00 - 11:50 Pobyt detí vonku – prechádzka, detské ihrisko
11:50 - 12:00 Príprava na obed – umývanie rúk, stolovanie
12:00 - 12:30 Obed
12:30 - 12:45 Príprava detí na poobedňajší odpočinok
12:45 - 13:00 Čas na rozprávku a počúvanie relaxačnej hudby
13:00 - 15:00 Poobedňajší odpočinok – mladšie deti spia
13:30 - 14:15 Predškolská príprava – deti 5-6 r.
15:00 - 15:15 Olovrant a občerstvenie
15:15 - 16:00 Záujmová činnosť, krúžky (podľa denného rozpisu)
16:00 - 18:00 Voľná hra, pobyt vonku, animácie učiteľov

Vrátiť sa späť